سه شنبه ، 27 اسفند 1398- 358

تقدریر وتشکر رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد از جامعه پرستاری

اشتراک گذاریطی نامه ای دکتر علی بیرجندی نژادرئیس سازمان نظام پزشکی مشهد؛
"از زحمات بی دریغ و جهادگرانه کلیه پزشکان و پرستاران تقدیر و تشکر نمودند."

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.