متخصصین بیماریهای دهان، دندان و فک و صورت
 • دکتر مجید صنعت خانی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص بیماری های دهان، دندان و فک و صورت
  ساعت حضور : عصرها یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 19:30
 • دکتر جواد سرابادانی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص بیماری های دهان، دندان و فک و صورت
  ساعت حضور : روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه عصر 15:30 الی 17:30
 • دکتر فرزاد نظری

  متخصص بیماری های دهان، دندان و فک و صورت
  ساعت حضور : روزهای شنبه و دوشنبه صبح 8:30 الی 11:30(بخش معاینه) روزهای شنبه و چهارشنبه عصر 15:30 الی 19 (بخش معاینه) دوشنبه عصر 16 الی 19(بخش درمان)
 • دکتر الاء قاضی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص بیماری های دهان، دندان و فک و صورت
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه عصر 16الی 18
 • دکتر مهدی شهابی نژاد

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص بیماری های دهان، دندان و فک و صورت
  ساعت حضور : پنجشنبه ها عصر 16 الی 19
 • دکتر فاطمه فرازی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص بیماری های دهان، دندان و فک و صورت
  ساعت حضور : عصرها دوشنبه 15 الی 17 پنجشنبه 14الی 15

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.