متخصصین جراحی لثـه
 • دکتر سید کاظم فاطمی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای شنبه صبح 9 الی 10 یکشنبه سه شنبه عصر 16 الی 18
 • دکتر ارشاد آقاسی زاده

  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای پنجشنبه صبح 9 الی 11
 • دکتر مجید رضا مختاری

  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : دوشنبه ها صبح 9 الی 10
 • دکتر مژگان روحی

  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه سه شنبه صبح 9 الی 10:30
 • دکتر نوا نقیبی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای پنجشنبه عصر 16 الی 18
 • دکتر مانا سیدحسین زاده

  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای چهارشنبه صبح 9 الی 10:30
 • دکتر مونس جمالی

  متخصص جراحی لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای شنبه چهارشنبه عصر 16 الی 18
 • دکتر فاطمه احراری

  متخصص جراح لثه و کاشت دندان
  ساعت حضور : روزهای دوشنبه عصر 15:30 الی 18

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.