متخصصین جراحی کاشت ایمپلنت
 • دکتر کاظم فاطمی

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح لثه
  ساعت حضور : روزهای فرد عصر 16 الی 18
 • دکتر رضا شاه اکبری

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : روزهای سه شنبه و پنجشنبه صبح 9 الی 11
 • دکتر مژگان کاظمیان

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراحی فک و صورت
  ساعت حضور : چهارشنبه عصر 16 الی 18
 • دکتر ارشاد آقاسی زاده

  متخصص جراح لثه
  ساعت حضور : هرروز صبح بجز سه شنبه ها 9 الی 11 روزهای دوشنبه و چهارشنبه عصر 16 الی 18
 • دکتر سهند سمیعی راد

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : شنبه ها عصر 15:30 الی 18:30
 • دکتر مجیدرضا مختاری

  متخصص جراح لثه
  ساعت حضور : شنبه ها عصر 14:30 الی 16
 • دکتر مژگان روحی

  متخصص جراح لثه
  ساعت حضور : روزهای سه شنبه صبح 10 ال 11:30
 • دکتر علیرضا شیرزاده

  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : روزهای یکشنبه صبح 9 الی 11 روزهای سه شنبه و پنجشنبه عصر 16 الی 19
 • دکتر سمیه عبدالله پور

  عضو هیئت علمی
  متخصص جراح فک و صورت
  ساعت حضور : روز های دوشنبه عصر 17 الی 19

بخش ها

پیوندها

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد جهاد دانشگاهی  محفوظ است.